O nás - uradnypreklad.net

RNDr. Ingrid Guľášová – EDUKO
Bottova 1167/8, Senica 905 01
Prejsť na obsah

PrekladateľOd roku 2002 pôsobím  ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR ev.č. prekladateľa 970736.

Prekladám pre štátne orgány (súdy, prokuratúry, polícia, daňové úrady, matriky, notárske úrady,....), FO, PO – firmy a spoločnosti, podnikatelia, fyzické osoby.

Poskytujem preklady úradne overené aj bežné, neoverené preklady dokumentov a písomností, ako sú preklady bežných dokumentov (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy a iné doklady o vzdelaní ,vodičské oprávnenia, technické preukazy, atd.), právne texty - rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, živnostenské listy, daňové doklady,  daňové priznania, výpisy z obchodného registra a ďalšie dokumenty.

Objednávku prekladu je možné urobiť telefonicky resp. prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. Vyhotovený preklad dokumentu možno prevziať osobne, alebo bude dodaný poštou na dobierku, resp. elektronickou poštou podľa dohody. Za prekladateľské práce účtujem podľa cenníka, zľavy pri prekladoch väčšieho rozsahu, resp. opakovanej spolupráci sú dohodnuté individuálne.

Platbu za preklad je možné realizovať formou faktúry pri bežných – úradne neoverených prekladoch, alebo oproti vyúčtovaniu prekladateľského úkonu podľa zákona o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch pri úradne overených prekladoch, a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo na dobierku v rámci celej SR.


Ponúkame vám kvalitné služby za priaznivé ceny a tešíme sa na spoluprácu s vami.
Návrat na obsah