Úradné preklady

Od roku 2002 pôsobím  ako úradný prekladateľ zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. Prekladám pre štátne orgány(súdy, prokuratúry, polícia, daňové úrady, matriky, notárske úrady,....), FO, PO – firmy a spoločnosti, podnikatelia, fyzické osoby.

Poskytujem preklady úradne overené aj bežné, neoverené preklady dokumentov a písomností, ako sú preklady bežných dokumentov(rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy a iné doklady o vzdelaní ,vodičské oprávnenia, technické preukazy, atd.), právne texty - rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, živnostenské listy, daňové doklady,  daňové priznania, výpisy z obchodného registra a ďalšie dokumenty.

Objednávku prekladu je možné urobiť telefonicky resp. prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. Vyhotovený preklad dokumentu možno prevziať osobne, alebo bude dodaný poštou na dobierku, resp. elektronickou poštou podľa dohody. Za prekladateľské práce účtujem podľa cenníka, zľavy pri prekladoch väčšieho rozsahu, resp. opakovanej spolupráci sú dohodnuté individuálne. Platbu za preklad je možné realizovať formou faktúry pri bežných – úradne neoverených prekladoch, alebo oproti vyúčtovaniu prekladateľského úkonu podľa zákona o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch pri úradne overených prekladoch, a to v hotovosti, bankovým prevodom alebo na dobierku v rámci celej SR.

Copyright